"סיד סיטי" - קולקטיב אנייה
הבורסה, רמת גן

סיד סיטי היא סדרת התערבויות במספר מוקדים שבאה להציע מקום לאדם, טבע ואנושיות בתוך סביבה עירונית אינטנסיבית. מקומות בקנה מידה אנושי המאפשרים רגע של עצירה ושקט